Casbem LOGO

11UY0037-3 İPLİK EĞİRME OPERATÖRÜ (Seviye 3) BELGELENDİRME PROGRAMI

Tekstil sektöründe iplik üretim birimlerinde işin eksiksiz, kaliteli ve geliştirilerek; uluslararası standartlara uygun yeterlilikte; verimli ve çalışanın iş tatminini sağlayacak şekilde yapılabilmesi için işi yapan kişinin işe uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerekmektedir. Amaç, adayların İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak sağlamaktır. Bu çalışma aynı zamanda eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturacaktır

SINAVLARIN TÜRÜ

11UY0037-2/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite
11UY0037-2/B1: Ring İplik Eğirme
11UY0037-2/B2: Open-End İplik Eğirme
11UY0037-2/B3: Hava Jetli İplik Eğirme