Casbem LOGO

1-6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için başarılı olmaları durumunda yararlanabilecekleri devlet teşviki getirilmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin tek bir meslek dalında faydanalabileceği belge masrafı ile sınav ücretinin tamamının fondan karşılanacağı 31.12.2021 tarihine kadar hüküm altına alınmıştır.

2- Sınava ilk kez girmiş adayların devlet teşviki kapsamında başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanabilecekleri ücretsiz 2 sınav hakkı daha vardır.

3-Farklı bir meslekten ikinci belge alma durumunda, belgenin yeniden basılmasını gerektiren hallerde ve belge yenileme de ayrıca 250 TL Belge Basım Ücreti alınmaktadır.

4-Adayın konaklama, yol gibi giderleri kendisine aittir.