Casbem LOGO

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlendi

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen toplam 106 meslekte, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununa göre yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 3 üncü maddesi uyarınca işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar 20 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için

İşsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretlerine ulaşmak için tıklayınız.

Not: İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sınav ücretleri, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğde yer alan belge zorunluluğu bulunan meslekler için uygulanacaktır. Diğer mesleklerdeki sınav ücretleri ise mesleklerin  belge zorunluluğu kapsamına alınmaları halinde , 14.05.2015 tarihli ve 2015/7726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda karşılanacaktır.

6645 sayılı Kanun kapsamında belge almaya hak kazanan kişilere sınav ücretlerinin geri ödenmesi nasıl yapılacaktır?

6645 sayılı Kanunun 24. maddesine göre tebliğler ile belge zorunluluğu getirilen mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafının tamamı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak fondan karşılanacak sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan desteklerden her kişi bir defaya mahsus yararlanabilir.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucu belge almaya hak kazanan kişilerden belge masraf karşılığı talep etmez ve söz konusu kişiler için belge talebinin yanı sıra teşvikten yararlanma talebi de oluşturur. MYK tarafından yapılan inceleme sonucunda teşvikten yararlanma hakkı bulunan kişiler ve bu kişilere ödenecek tutarlar belirlenir, bu tutarlar söz konusu kişilerin banka hesaplarına yatırılır.

6111 Sayılı Torba Kanun Teşvikleri

Ek-1 6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri için tıklayınız

Ek-2 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin İşyeri Açma Hakkını Elde Etmesi için tıklayınız

Ek-3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerinin Okullarda Çalışabilmesi için tıklayınız

Ek-5 KOSGEB Tarafından Verilen Belgelendirme Destekleri için tıklayınız