Casbem LOGO

Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi (CASBEM)’in üst yönetimi olarak, belgelendirme yetkisi kapsamımız dahilinde, yapılacak olan tüm sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde;
 Kanuni zorunluluklara ve TS EN ISO 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardının gerektirdiği şartlara uygun davranacağımızı,
 Tüm adaylara eşit mesafede olacağımızı,
 Sınav ve belgelendirme süreçlerindeki tüm faaliyetleri; tarafsızlık, gizlilik, güvenilirlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde sunacağımızı,
 Faaliyetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını tespit ederek, önleyeceğimizi,
 Tüm başvuru sahiplerine ve adaylara tarafsız davranacağımızı ve hizmetlerimize erişimlerinde zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarda bulunmayacağımızı,
 Tarafsızlığımıza ve güvenilirliğimize gölge düşürecek herhangi bir idari, mali ve ticari faaliyette bulunmayacağımızı,
 Tüm başvuru sahipleri ve adaylarla çıkar çatışmasına neden olabilecek bir ilişkide bulunmayacağımızı,
 CASBEM  üst yönetimi, çalışanları ve komitelerde görev yapan kişilerin tarafsızlığını ve güvenilirliğini etkileyecek herhangi bir iç ve/veya dış baskı kurulmasına izin vermeyeceğimizi,
beyan eder, tüm bu hususların yapılan sözleşmeler ve dokümanlar ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.
Genel Müdür
Özber ÇETİN