Casbem LOGO

2013 yılında hayat bulan şirkerimiz, kurucularının çalışma hayatında uzun yıllar edindiği tecrübelerini paylaştığı kurumumuz, insan kaynakları, iş hukuku, yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli eğitimleri, ortak sağlık ve güvenlik birimi faaliyetleri, ilk yardım eğitimleri,ilk yardım eğitici eğitimler, yangın eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, kalite sistemleri kurulumu, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti ve eğitimi, sağlık hizmleri kapsamından çalışanların işe girişi muayeneleri ve mesleki eğitim gibi çalışma hayatı için çok önemli olan bir çok konuda güçlü ve entelektüel bir sermayeye sahiptir.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Çetin Akademi, faaliyet gösterdiği alanlarda benimsediği yeni, düzenleyici, geliştirici ve önleyici yaklaşımların ülkemizde uygulanmasına önderlik eden bir kurumdur.

Tarafsızlık, Samimiyet, adil, güven, sistematik yaklaşım ve müşteri memnuniyet anlayışı ile sektöre hizmet emek amacıyla kurulmuş kurumumuzda çalışma hayatını ilgilendiren ütm faaliyetlerimiz titilikle yürütülmektedir.

Çetin Akademi, Birlikte çalıştığı her bireyin ve kurumun, her türlü konuda uzmanlaşmasını amaçlamakta ve bu amacına ulaşma yolunda tüm paydaşlarına güvenlik kültürü ve bilincini aşılamayı hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapmış olduğu faaliyetler ile sektörün gelişimine ciddi katkı sağlayan Çetin Akademi 2015 yılında Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi olmak için , işgücü piyasasının talepleri değerlendirilerek, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sınav merkezleri kurmak ve işletmek üzere çalışmalarına başlamıştır.

Bu kapsamda öncelikli olarak “Çok Tehlikeli İşler” kapsamında bulunan, metal ve inşaat konularında yayımlanmış olan mesleki yeterlilikler baz alınarak sınav ve belgelendirme süreçleri başlatılmış ve TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardına göre gerekli prosedürler oluşturulmuştur.

Merkezimiz, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardında 30.09.2016 tarihinde akredite olup MYK (Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından ulusal yeterliliklere göre personel belgelendirme yapmak üzere ise 06.01.2017 tarihinde akretdite olarak Trakya Bölgesinin ilk belgelendirme merkezi olmuştur.