Casbem LOGO

1 – Mesleki Yeterlilik Belgesi Tekirdağ

Başvuru Süreci

4 ADIMDA SINAV BAŞVURUSU

Aday http://casbem.pratikteorik.com/home/examcalendar adresinden başvuru formunu yada aday başvuru formunu çıktı alarak doldurur.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.

Belgendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız.

MYK Belgesi Teslim Tutanağı için tıklayınız

Sınav ücreti, aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılır yada kredi kartı,banka kartı ile ofimizden ödemesi yapılır.

Hesap No:

Garanti Bankası /  Çorlu Şubesi /  TR36 0006 2000 0450 0006 2940 81

Aday aşağıdaki evrakları hazırlar.

1-Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış aday başvuru formu,

2-Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya bankamatik makbuzu,

3-Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)

4- İskele Kurulum Elemanı için işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu

Hazırlanan evraklar aşağıdaki adrese elden yada kargo yoluyla teslim edilir.

Not: Kargo ücreti gönderene aittir.

Adres:Şeyh Sinan Mah.Kumyol Cad.No:55 Kat:2 Çorlu/Tekirdağ

(0282) 654 2200

2 – Mesleki Yeterlilik Belgesi Çerkezköy

 ADIMDA SINAV BAŞVURUSU

Aday http://casbem.pratikteorik.com/home/examcalendar adresinden başvuru formunu yada aday başvuru formunu çıktı alarak doldurur.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.

Belgendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız.

MYK Belgesi Teslim Tutanağı için tıklayınız

Sınav ücreti, aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılır yada kredi kartı,banka kartı ile ofimizden ödemesi yapılır.

Hesap No:

Garanti Bankası /  Çorlu Şubesi /  TR36 0006 2000 0450 0006 2940 81

Aday aşağıdaki evrakları hazırlar.

1-Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış aday başvuru formu,

2-Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya bankamatik makbuzu,

3-Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)

4- İskele Kurulum Elemanı için işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu

Hazırlanan evraklar aşağıdaki adrese elden yada kargo yoluyla teslim edilir.

Not: Kargo ücreti gönderene aittir.

Adres:Şeyh Sinan Mah.Kumyol Cad.No:55 Kat:2 Çorlu/Tekirdağ

(0282) 654 2200

3 – Mesleki Yeterlilik Belgesi Çorlu

 ADIMDA SINAV BAŞVURUSU

Aday http://casbem.pratikteorik.com/home/examcalendar adresinden başvuru formunu yada aday başvuru formunu çıktı alarak doldurur.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.

Belgendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız.

MYK Belgesi Teslim Tutanağı için tıklayınız

Sınav ücreti, aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılır yada kredi kartı,banka kartı ile ofimizden ödemesi yapılır.

Hesap No:

Garanti Bankası /  Çorlu Şubesi /  TR36 0006 2000 0450 0006 2940 81

Aday aşağıdaki evrakları hazırlar.

1-Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış aday başvuru formu,

2-Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya bankamatik makbuzu,

3-Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)

4- İskele Kurulum Elemanı için işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu

Hazırlanan evraklar aşağıdaki adrese elden yada kargo yoluyla teslim edilir.

Not: Kargo ücreti gönderene aittir.

Adres:Şeyh Sinan Mah.Kumyol Cad.No:55 Kat:2 Çorlu/Tekirdağ

(0282) 654 2200

4 – Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

5 – Ulusal Meslek Standardı nedir?

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

6 – Ulusal Yeterlilik nedir?

İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

7 – Birden Fazla Meslek Dalında Belge Alabilir miyim?

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

8 – 6645 sayılı Kanun ulusal yeterlilik sistemi açısından neler getiriyor?

5544 sayılı MYK Kanununa eklenen madde ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup, Kurumca ulusal yeterliliği yayımlanmış olan ve Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen bir madde ile de belge zorunluluğu getirilen bu mesleklere ilişkin sınav ve belgelendirme ücretlerinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek şartıyla İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.

9 – Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun Kurumca standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de peyderpey devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

10 – MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

11 – 3308 Mesleki eğitim Kanunu kapsamında daha önce alınan belgeler kabul edilecek mi?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında verilen çıraklık, kalfalık, kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, sertifika gibi belgeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında diğer tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde geçerli olmaya devam edecektir. Ancak tebliğler ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerde sayılan belgeler 12 aydan sonra kabul edilmeyecektir. Kişilerin 12 ay içinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ya da ilgili alan ve dalda düzenlenen bir ustalık belgesi ya da diploma almaları gerekmektedir.

12 – Sınav ve Belgelendirme ücretleri için devlet katkısı olacak mı? Ne zaman başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

13 – Devlet katkısından kimler yararlanıcı olabilir?

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler.

14 – Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve ilgili meslekte varsa mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır.

İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

15 – Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

·         Nüfus cüzdan fotokopisi

·         Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)

·         Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı

·         Varsa öğrenim durumunu gösteren belge

·         Islak imzalı başvuru formu

·         Sağlık Raporu (İskele Kurulum Elemanı_Rev01 sınavları için)

İstenen belgelerini sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

16 – Başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Başvuru esnasında merkezimize iletilen evraklar  kontrol edilecektir.  Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan en geç 10 gün öncesine kadar iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilecektir.

17 – Gireceğim sınavın içeriği hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

18 – Hangi illerde sınava girebilirim?

Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde (şantiye, meslek okulları atölyeleri, vb) sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

19 – Gireceğim sınavımın bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

Merkezimizin web sayfasından (http://www.casbem.com/web/9/bavuru-sreci.html)  veya 02826542200 iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak sınavınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

20 – Sınava gelirken yanımızda araç gereç getirecek miyiz?

Sınava gelirken yanınızda sadece geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) getirmeniz yeterlidir. Teorik sınavlar için kalem, silgi vb. , performans sınavı için ise gerekli tüm teçhizat ve sınav malzemeleri sınav durumuna ve anlaşma ile karşılıklı görüşülerek belirlenecektir.

21 – Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım. Değiştirmem mümkün mü?

Tekrar başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Ücret fazla yatırılmış ise farkı adaya iade edilecek, ücret az yatırılmış ise eksik olan miktar adaydan talep edilecektir. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

22 – Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmam halinde belgemi nasıl teslim alabilirim?

Talebiniz doğrultusunda elden yada kargo yoluyla teslim edilir. Kargo ücreti alıcıya aittir.

Aday Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alırken “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”, “Belge Teslim Formu”nu imzalamalıdır. Kargo ile teslimatlarda öncelikle “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”, ni ıslak imzalı olarak ulaştırılması gerekir.

23 – Sınavdaki yeterlilik birimlerinden herhangi birisinden başarısız olmam halinde, nasıl Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirim?

Adaya,  sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireylerin sahip olduğu “Birim Başarı Belgeleri”nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

24 – Sınav ve sınav sonucuma nasıl itiraz/şikayet edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya önerilerinizi  yazılı (faks, e-posta yoluyla) olarak Şikâyet Formu ve İtiraz Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir. Diğer itiraz ve şikayetler herhangi bir zamanda yapılabilir.

25 – İtiraz/şikayetimin sonucunu nasıl ve ne zaman öğrenebilirim?

Merkezimize iletilen itiraz/şikâyetiniz kayıt altına alınacaktır. İtirazlarınız, başvurunuzun CASBEM kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde, şikâyetleriniz ise en geç 15 işgünü içerisinde bilgilendirileceksiniz.

Karardan tatmin olunmadığı takdirde, tekrar itiraz/şikayette bulunulabilir. Bu durumda itiraz ve şikayetler bağımsız bir komite tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır.

26 – Sınavda başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girebilirim miyim?

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olunan yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödenmeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkanı sağlanır.

27 – Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

28 – Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde sınav ücreti nasıl geri ödenmektedir?

Adaylar sınav başvurusu öncesinde CABEM tarafından belirlenen sınav ücretini yatıracaktır. Kurumsal başvurularda ücret yatırılırken dekontta adayın bilgileri (isim soyisim, TC kimlik no, giriceği sınav adı) yer almalıdır. Sınav ücreti, “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan 30-50 gün arasında adayın hesabına yatırılacaktır.

29 – Merkezinizden aldığım yeterlilik belgemi kaybettim, ne yapmam gerekiyor?

Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dahil  120.-TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak gerekmektedir.