Casbem LOGO

Şikayet: Firmamızın faaliyetleri, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler hakkında, uygun olmayan işlemlerin mevcudiyeti olduğu iddiasıyla iletilen, değerlendirme yapılması talebi
İtiraz: Firmamızın faaliyetleri sırasında alınan olumlu veya olumsuz kararların tekrar değerlendirilmesi yönündeki talep
Nasıl Şikayet/İtiraz Edebilirim?
İtirazlar başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikayetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.
İtiraza konu olabilecek durumlar şunlardır:
 Başvuru şartlarına uygunluk
 Sınavın değerlendirilmesi
 Belgelendirme kararları
 Gözetim ve vize işlemleri
 Belge iptali, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması işlemleri
Şikayete konu olabilecek durumlar şunlardır:
 Personelimizin belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları
 Tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri
 Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları
İtiraz ve şikayetler merkezimizde Sekreter, Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi (CASBEM) web sitesi aracılığı ile alınır. İtiraz veya şikayet sahibi, doldurduğu itiraz ve şikayet formunu merkezimize elden, elektronik posta yoluyla veya web sitesi üzerinden online olarak iletilmesi durumunda 2 gün içerisinde formun tarafımıza ulaştığına ve değerlendirmeye alındığı ile ilgili bilgi mesajı elektronik posta, sms ile bildirilir. İtiraz veya şikayetler, ilk değerlendirmenin yapılması için Yönetim Temsilcisi’ne iletilir.
Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi

İtiraz ve şikayetler, öncelikle Yönetim Temsilcisi tarafından değerlendirilerek, söz konusu itiraz veya şikayete bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz veya şikayet sahibi tarafından uygun görülür ise öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz veya şikayet kaydı kapatılır. Öngörülen çözüm, itiraz veya şikayet sahibinin itirazını / şikayetini gideremez ise veya Yönetim Temsilcisi  tarafından çözümlenemeyecek bir durum söz konusu ise konu, itiraz ve şikayet komisyonuna havale edilir. Konu ile ilgili tüm bulgu, değerlendirme ve kararlar ilgili formlara işlenir.

İtiraz ve şikayet komisyonu bir itirazı / şikayeti değerlendirmeden önce, başvuru sahibi ile komisyon üyeleri arasında tarafsızlığı gölgeleyebilecek bir ilinti bulunup bulunmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, ilgili komisyon üyesinin katılmadığı başka bir toplantı tertip edilerek, bu başvuru o toplantıda ele alınır.

Komisyon toplantısında konu ile ilgili bulgular ve kayıtlar incelenerek, en geç 30 iş günü içerisinde itiraz veya şikayet bir sonuca bağlanır. Değerlendirme sonucunda itiraz veya şikayet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılabilir. Süreç hakkında itiraz veya şikayet sahibine elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

İtiraz ve şikayet komisyonu, firmamız bünyesinde itiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesinde son mercidir. İtiraz ve şikayet komisyonu kararlarına, firmamız bünyesinde 1 kez daha itiraz edilebilir. Bu durumda komisyon, ilgili itiraz ve şikayet konusunu tekrar değerlendirir. Eğer başvuru sahibi halen itiraz veya şikayetini sürdürüyor ise ilgili hukuk mahkemelerine başvuruda bulunabilir.

 

İtiraz ve Şikayet için:
Adres : Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi No:55 Kat:2 Çorlu / TEKİRDAĞ
Telefon : 0282 654 22 00 – 01
Fax   : 0282 654 22 02
GSM   : 0542 654 22 00
E-posta : info@casbem.com