Casbem LOGO

PERSONEL  BELGELENDİRME  POLİTİKAMIZ

Merkezimiz, personel belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken aşağıdaki prensipleri politika olarak benimsemiştir:

 • Belgelendirme talebinde bulunan adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 • Her belgelendirme için, belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.
 • Belgelendirme hizmetlerine ulaşma imkanı ve mali yükümlülüğü, başvuran kişiye, kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit imkan ve adil ücret ile ulaşabilecektir.
 • Verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olunmayacaktır.
 • Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere ait Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterlilik (UY)’lerde belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel veya ek eğitim vb. koşul talep edilmeyecektir.
 • Merkezimiz, belgelendirme sürecine ilişkin şartlara dair değerlendirmeleri ve kararları, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutacaktır. Yetkinliğin kanıtlanmasında genel ve / veya sübjektif değerlendirmelere yer vermeyecektir.
 • Merkezimiz, tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi için kendi çalışanlarını belgelendirmeyecektir.
 • Belgelendirme başvurusunda bulunacak, bulunan ve belgelendirilen tüm adaylarla telefon, elektronik posta ve web sitesi üzerinden iletişim kurulacaktır.
 • Adayların TC Kimlik numaraları ve/veya kendilerine verilen erişim şifreleri ile web sitemiz üzerinden sunulan kendilerine özel bilgi ve işlem alanlarına erişmeleri sağlanacaktır.
 • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm duyurular isteyen herkesin erişebileceği şekilde web sitemizde yayınlanacaktır.
 • Merkezimize iletilen itiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.

Özber  ÇETİN

Genel  Müdür